ENGLISH
Hafan

Ydych chi'n Poeni? Beth Ddylwn Ei Wneud Os Dwi’n Poeni Bod Plentyn Yn Cael Ei Gam-Drin?

Mae gan bob plentyn yr hawl i fod yn ddiogel.
Cyfrifoldeb pawb yw diogelu plant.

Os gwyddoch chi am blentyn sydd wedi’i niweidio, ei esgeuluso neu’i gam-drin, yna cysylltwch ag Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion: -

Sut i gysylltu:

Rhif ffôn Adran Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn ystod y dydd yw 01545 574000. Oriau’r swyddfa yw 8.45 am i 5.00 pm, Llun i Iau, a 8.45 am i 4.30 pm ar ddydd Gwener.

Ebost - contact-socserves@ceredigion.gov.uk

Ffacs - 01545 574002

Ffoniwch 0845 6015392 y tu allan i’r oriau hyn

Gellwch ffonio Heddlu Dyfed Powys ar 101 neu 999 mewn argyfwng

Cofiwch weithredu cyn gynted â phosib.

Os gwnewch chi oedi efallai y bydd arwyddion y cam-drin yn diflannu a bydd ymchwilio i’r pryderon, a diogelu’r plentyn, yn anoddach.