ENGLISH
Hafan

Cysylltiadau

For the All Wales Child Protection Procedures and recent updates: www.plantyngnghymru.org.uk

For Children and Young People: 'Get Connected' Finding Young People Help: www.getconnected.org.uk

For Parents: Keep Your Child Safe on the Internet: www.thinkuknow.co.uk

For Parents, Children and Young People, Bullying: www.bullying.co.uk

For Parents, Children and Young People and Professionals: NSPCC Cymru/Wales: www.nspcc.org.uk


Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion cis.ceredigion.gov.uk gwasanaeth rhad ac am ddim a diduedd sy’n darparu gwybodaeth o ansawdd uchel i blant, pobl ifanc, rhieni, gofalwyr ac eraill ar hyd a lled sir Ceredigion.

Rhif ffôn: 01545 574187.

Ebost: cis@ceredigion.gov.uk

Rydym ar agor rhwng 9am – 5pm (dydd Llun i ddydd Iau) a 9am – 4.30pm (dydd
Gwener) ac y mae gwasanaeth peiriant ateb ar gael y tu allan i’r oriau yma.

Cyfeiriad:
Gwasanaeth Gwybodaeth Ceredigion,
Penmorfa,
Aberaeron,
Ceredigion,
SA46 0PA